کانون کنشگرایان ایران                         IRANIAN PROACTIVE CENTER

کانون کنشگرایان ایران IRANIAN PROACTIVE CENTER

Name: Iranian Proactive Center :Founders Doctor Mahmoud Moradkhani (Tehrani), the son of Ali Tehrani, the nephew of Ali Khamenei is a opponent of the Islamic republic of Iran and Arash Mahdavi    Web designers and developers and administrators: kurosh Pasyar Welcome to the official site of “Iranian Proactive Center”, this Center is a political group and […]

براندازان هدف ما نداشتن زندانی سياسی و انديشه است

براندازان هدف ما نداشتن زندانی سياسی و انديشه است

براندازان کاریست مشترک از سه گروه : کانون کنشگرایان ایران، آزادگان نروژ  با حضور دکتر محمود مرادخانی، رامین گلبانگ، حسین مرادی، ایمان نبی، پیمان شمشیر دار، جعفر فدوی، وحید نصرآبادی مجری : اصلان حسنلو تنظیم: م.ر منصوری  

THE OPPOSITION GROUPE : BARANDAZAN

THE OPPOSITION GROUPE : BARANDAZAN

A brief introduction to “The Opposition” where the general principle are described. You can visit the official site of the opposition at:www.barandazan.org The website of “Iranian Proactive Center” is not a news-analysis site.This site is provided in order to introduce the insights, projects and activities of “Iranian Proactive Center” and “The Opposition”. By using the menu […]

براندازان پناهنده سياسی دروغين ، عامل ماندگاری حکومت آخوندی است

براندازان پناهنده سياسی دروغين ، عامل ماندگاری حکومت آخوندی است

کاری مشترک از آزادگان نروژ، کانون کنشگرایان ایران و جنبش همبستگی.با حضور دکتر محمود مرادخانی، حسین مرادی و وحید نصرآباد                  مجری : آرش مهدوی   تنظیم : م.ر منصوری

تعصب نویسنده: الهه رمضانی

تعصب نویسنده: الهه رمضانی

خاورمیانه! فرقی ندارد در کدام کشور آن منطقه باشید، گوئی گردی در آسمان آنجا پاشیده شده است بنام تعصب! یک دوستی کهتع سالیان سال است در تگزاس زندگی می کند؛ زمانی که خردسال بودم، به من گفت: تعصب از اعتیاد بدتر است؛ سعی کن هیچوقت تعصب نداشته باشی؛ در امریکا مردم خوب زندگی می کنند […]

Iranian Proactive Center

Iranian Proactive Center

    شنبه ۱۲ تیر ماهِ امسال، برابر با ۲ ژوئیه ۲۰۱۶ دکتر محمود مرادخانی رهبرِ گروهِ براندازان که خواستارِ سرنگونیِ حکومتِ اسلامی با تمامی جناح‌های آن است، از فرانسه به نروژ (اسلو) می‌آید. پس از شرکت در همایشِ هفتگی آزادگان – نروژ در حمایت از زندانیانِ سیاسی و اندیشه ایران، در جلسه ای‌ عمومی‌ […]

We condemn terrorism anywhere in any shape specially the Islamic terrorism

We condemn terrorism anywhere in any shape specially the Islamic terrorism

براندازان·TUESDAY, JUNE 14, 2016 We sympathize with the victims of terrorism in Orlando and condemn terrorism anywhere in any shape specially the Islamic terrorism. The world should know that Islamic terrorism is being supported by the largest Islamic state in the world lead by Ali Khamanei. As long as his regime is spreading messages of […]

منشور جدایی دین و دولت

منشور جدایی دین و دولت

منشور جدايی دين ودولت پس از فاجعه تلخ و حکومت قرون وسطايی جمهوری اسلامی ، مردم ايران شايسته بهره مند شدن از دموکراسی و مردم سالاری بر پايه اصول اساسی و طبيعی حقوق بشر هستند . احترام و پايبندی بر حقوق بشر نيازمند باور و عمل به جدايی دين ودولت است . اصول اساسی لازم […]

دکتر محمود مرادخانی : گذر خشونت پرهيز از حاکميت اسلامی به دموکراسی

دکتر محمود مرادخانی : گذر خشونت پرهيز از حاکميت اسلامی به دموکراسی

دکتر محمود مرادخانی در مورد راهکار برای تغييرات بنيادی در ساختار سياسی ايران در جلسه ماهانه گذر خشونت پرهيز از حاکميت اسلامی به دموکراسی. در اين بخش نقطه نظرهای گروه براندازان در مورد براندازی و طرح ارائه شده از جانب اين گروه را می شنويد.