انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی

انتخابات نمایشی رژیم جمهوری اسلامی

کورش پاسیار (سویس)آدمین سایت کانون, تهیه کننده اخبار سایت, عضو کمیته تبلیغات و مسئول کمیته آموزه‌های مفیدKurosh Pasyar(Schweiz), zuständig für die Kanoun-Internetseite, Nachrichten, Public Relationship und dienlichen Lehren
کورش پاسیار (سویس)آدمین سایت کانون, تهیه کننده اخبار سایت, عضو کمیته تبلیغات و مسئول کمیته آموزه‌های مفیدKurosh Pasyar(Schweiz), zuständig für die Kanoun-Internetseite, Nachrichten, Public Relationship und dienlichen Lehren

با مهر و یک ایران درود

در طول عمر این دیکتاتوری بار‌ها شاهد آن بودیم که با برگزاری انتخاباتی نمایشی ،رژیم سعی‌ بر آن داشته تا در وحله اول رنگ مردم سالاری به عبای دیکتاتوری خود بزند و در وحله دوم برای آبروی نداشته خود در صحنه بین الملل رنگ و جلائی هر چند کمرنگ بخرد،در طول خفقان این دوران ،هر دولت با به روی کار آمدن خویش افرادی وابسته به دولت قبلی‌ را به زیر سوال برده و همواره سعی‌ بر آن دارد که برای خود در نزد عوام جامعه محبوبیت بیشتر را کسب کند ،غافل از اینکه امروز عوام جامعه نیز این را به خوبی‌ درک نمود اند که اینها بیشتر نوعی سیاه بازی برای جلب رضایت علی‌ خامنه‌ای است و دسیسه‌ای بیش نیست ،امروز نیز شاهد این مساله هستیم و می بینیم یکی‌ دیگر از این افراد را به پای میز محاکمه‌ می خواهند بکشند ،این شخص کسی نیست به جز بابک زنجانی…
همان طور که گفتم در دوره‌های قبلی‌ نیز ما شاهد افرادی چون سعید امامی و یا موسوی و کروبی و یا آن مدیر عامل بانک و رفسنجانی ها بودیم ،البته در این دوره به روحانی امتیازات بیشتری ارائه شد از جمله اینکه به ایشان اجازه گفتگو با به اصطلاح دشمن دیرینه داده شد و یا تنی چند از زندانیان به اصطلاح عقیدتی آزاد گردیدند ولی‌ افرادی که صدای بر حق مردم بودند به عوامل مختلف یا در زندان‌ها باقی‌ ماندند یا به چوبه‌های دار سپرده شدند که اخبار راجببه زندانیان اهل سنّت و یا تبعید استادان دانشگاه و یا دستگیری عوامل سندیکا‌های کارگری مختلف و اعدام‌های مخفیانه از این دسته هستند…
باری آنچه شاهد آنیم این است که این دیکتاتوری به شدت از آگاهی‌ مردم در هراس است واز فیلترینگ انواع سایت‌ها و وسائل ارتباط جمعی‌ از جمله وی چت و بازداشت روزنامه نگاران و توقیف روزنامه‌ها و … بهترین استفاده را می برد و در عوض از نا آگاهی‌ و نادانی‌ مردم و به خصوص عوامل خویش بهترین بهره را میبرد ،امروز باید با توجه به مسائل بابک زنجانی و مرتضوی دریابیم ،که این افراد که روزی بهترین یاری رسانان این دیکتاتوری بودند حالا یکی‌ به عنوان چپاول ثروت ملی‌ مورد باز خواست است و دیگری به عنوان دزد اقتصادی ، ولی‌ ما مردم ایران می‌دانیم که اینها بازیی بیش نیست و این حکومت با این ترفند‌ها فقط و فقط به دنبال چپاول ثروت ملی‌ و پا برجأیی خود است و در این راه حتی عزیزانش که روزی بهترین خدمتکار بوده اند را به زندان و دادگاه می‌سپارد ،پس بر ماست که با همبستگی‌ و همفکری نقشه‌هایشان را بر آب کرده و با مبارزه ای قاطع و موثر تا سرنگونی کلیت این رژیم راه را برای دستیابی به ایرانی آباد و آزاد هموار نمائیم و ایرانی‌ آباد را به آیندگان تقدیم نمائیم .

ایران آباد ،ایرانی‌ سرفراز باد

ما نا باشید
با مهر کورش پاسیار

khamenhie

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *