ماه: مارس 2015

گزارش ویژه از تجمع معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران

گزارش ویژه از تجمع معلمان معترض در شهرهای مختلف ایران

تجمع سکوت معلمان مقابل ادارات آموزش و پرورش گروه‌هایی از معلمان در نقاط مختلف کشور در اعتراض به تغییر نکردن حقوقشان در سال آینده طبق لایحه بودجه‌، تجمعاتی را برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی در استان‌های خراسان رضوی، لرستان، هرمزگان کردستان، خوزستان، فارس، قزوین خبر داده‌اند. معلمان معترض در تهران به گفته‌اند که دلیل اعتراض آنان […]