ما براندازان

ما براندازان

ما براندازان

Barandazan

هم ميهنان

ما همواره در فعاليت ها و باورهای خود بر لازمه کنشگری سياسی در راستای براندازی حکومت اسلامی حاکم در ميهنمان ايران تاکيد و پافشاری داشته ايم. از واکنش گرايی پرهيز کرده ايم و بر اين باور بوده ايم که برنامه و راه کارهای سياسی برای ايجاد نيرويی مبارز و متمرکز در اپوزيسيون ايرانی موجود و ممکن هستند ؛ و جامعه اپوزيسيون ايرانی سخت نيازمند کنشگری و سازندگی سياسی است.

متاسفانه شاهديم که بسياری از نيروهای فکری در اپوزيسيون به واکنشگری ، به تحليل گری و به انتظار مشغولند. به باور ما هيچ سود سياسی ای در واکُنش گری ، تحليل اتفاقات و يا در بازگويی مُعضلات و واقعيات ، بدون همراهی با کُنشگری سياسی ، موجود نيست. اسفا که بسياری مغرور و قانع به اندکی که انجام می دهند هستند ، بسياری هم در انتظار ناجی ای از عالم غيب و يا عنايتِ از ما بهتران می باشند و بسياری نيز در انتظار واهی وحدت کلمه و ترکيب آب و آتش در ميان خود هستند ! اشتباهات راهکاری و بی کُنشی جامعه ايرانی خارج از کشور موجب شده اند که از سويی ايرانيان رنجديده و در انتظار از هم پراکنده ، به هم بی اعتماد و در نهايت مفعول و نظاره گر باشند ، و از سويی ديگر رژيم آنگونه که می خواهد جولان بدهد و حکومتش را نه تنها در داخل کشور دوام بدهد ، بلکه سياستش را نيز به جامعه بين المللی تحميل کند. مردم ايران هر چند خسته و دلزده از حال خود ، ولی تا هنگامی که نيروهای سياسی و روشنفکر جامعه با کنشگری مفيد ساختارسازی سياسی لازم (برای پاسخگوی به پرسشهای به حق آنها در مورد آينده شان) را انجام ندهند ، هيچ حرکت بارز و موثری را خلق نخواهند کرد و جامعه بين المللی نيز در انتظارست که آلترناتيوی شايسته و قابل را ببيند. بسياری از کنشگران سياسی و همچنين برخی از هم ميهنان ايثارگر داخل کشوری تا آن مقدار که در توان دارند مقاومت و کُنش اعتراضی انجام می دهند ولی بخاطر سرکوب و اختناق حاکم ، ساختارسازی سياسی ای که بتواند مرکز ثقل و مخاطب مستمر و قابل اعتماد باشد ، در داخل کشور امری مشکل و پُرخطر است.

هم ميهنان

ما  لازم میبینیم که از این به بعد بیش از گذشته واقعيات جامعه اپوزیسیون ایرانی را به آگاهی همگان برسانیم. دعوتهايی که پنهان و يا آشکار به ساختارسازی و برپايی ميز گرد انجام داده ايم را يادآور شويم و بگوييم که متاسفانه اراده ای سازنده در ميان جامعه اپوزيسيون ديده نمی شود. بگوييم که ناچار به برپايی ميزگردی از نيروهای برانداز دموکراسی خواه و سکولار هستيم که بدور آن همه آنهايی که بخشی از مردم و يا انگيزه ای سياسی را برای فردای ايران نمايندگی ميکنند گرد آيند. منظور ما از کنارهم نشستن و برپايی ميزگرد ، بازتوليد نشست سخنوری برای تحليل ، نظريه پردازی و يا موعظه نيست. منظور اين است که در کنار هم بنشينيم تا متعهد شويم که می خواهيم ساختاری برای ايجاد مرکزيتی و نمايندگی مبارزه ای مدنی و مردمی که نهايت آن سرنگونی رژيم استبداد اسلامی و استقرار مردم سالاری است را بوجود آوريم. هر کدام از شرکت کنندگان در اين ميزگرد ، به طبع ، راه کاری را برای اين منظور ارائه خواهد داد و در پايان راه کاری که واقع گرايانه و مورد قبول اکثريت باشد مورد قبول قرار خواهد گرفت و به اجرا در خواهد آمد. اين مُهم امری شدنی و سهل است ، به شرطی که اراده و همت لازم به کار گرفته شود.

هدف يکصدا و همبسته کردن کنشهای متفرق و رويکرد به سازندگی سياسی است. اگر به منوال امروز جامعه اپوزيسيون ايرانی تنها به واکنش گرايی و تحليل گری ادامه بدهد ، تاريخ از ما به بدترين اوصاف ياد خواهد کرد. در تاريخ ثبت خواهد شد که بسياری خواسته يا ناخواسته فريب خوردند و بدبختی را برای ايران و ايرانی موجب شدند ؛ و بسياری ديگر نيز با بی کُنشی خود و يا با سنگ انداختن در راه يکديگر نخواستند و نگذاشتند تحول و دگرگونی لازم بوجود آيد. نسلی بی رنگ و بی خاصيت نابودی ايران و ايرانی را تماشاگر بودند و تنها در مواردی و مواضعی شعارگويی و گله مندی کردند !

بديهی است که همواره آگاهی رسانی در مورد جنايات و ستم های رژيم ولايت فقيهی لازم بوده و هست ولی واقعيات نشان داده اند که از سويی تا بودن اين رژيم فرهنگ حاکم بر جامعه تغييرناپذير است و از سويی ديگر محکوم کردن جنايات و ستم های رژيم در نبود آلترناتيو ، قادر به حرکت درآوردن مردم و جامعه بين المللی نيست. اگر جانی را با توماری نجات داده ايم ، جانهای بيشمار ديگری را در خطر انداخته و يا نگاه داشته ايم ! البته فراموش نکنيم که ظلم رژيم آخوندی نه تنها متوجه مردم ايران که بر زيان طبيعت و کشور ايران نيز بوده است. خشکسالی و ويرانی های محيط زيستی در کشور ما تا زمانی که اين رژيم در قدرت باشد ، ادامه خواهند داشت.

خواهشمنديم که اين گفتار ما را ، همانند گفتارها و عملکردهای گذشته مان ، سازنده بشماريد و در ترويج و حمايت از آن دريغ نکنيد. به يقين می توانيم در فضايی سازنده گامهای سرنوشت سازی را در کنار هم برداريم. در انتظار همراهی شما.

از جانب کانون کنشگرايان ايران و آزادگان نروژ

محمود مرادخانی ، آرش مهدوی ، رامين گلبانگ

سی ام امرداد 1394

ma barandazan

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *