چهارمین روز اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی

چهارمین روز اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی

اعتصاب غذای زندانی عقیدتی، ابراهیم فیروزی در حالی وارد چهارمین روز خود می شود که با عدم اجرایی شدن خواست های این زندانی عقیدتی، اعتصاب غذای او همچنان ادامه دارد.

 اعتصاب غذای ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی در حالی وارد روز چهارم خود می شود که او با وجود قول مساعد رئیس زندان رجائی شهر، همچنان بر تحقق خواسته های خود مصر است و اعلام کرده است که تا حصول نتیجه و اجرایی شدن خواست ها دست از اعتصاب غذا بر نخواهد داشت.

روز گذشته و در مذاکره ابراهیم فیروزی با مردانی، رئیس زندان و خدابخش، نماینده دادستان، ضمن اعلام این مطلب که درخواست رفتن ایشان به سالن دوازده زندان رجائی شهر پذیرفته نشده، مردانی، رئیس زندان رجائی شهر به این زندانی عقیدتی قول مساعد جهت حل مشکلات و مسائل مربوط به این زندانی عقیدتی را داده است.

لازم به ذکر است که پرینت زندان این زندانی عقیدتی و نوکیش مسیحی توسط نماینده دادستان گرفته شده و بازپس داده نشده است.

همچنین آرش مقدم اصلانپور دیگر زندانی اعتصابی به خواست رئیس زندان رجائی شهر و پس از قول های مساعد برای بهبود شرایط، به اعتصاب غذای خود پایان داد و تنها ابراهیم فیروزی همچنان در اعتصاب غذا به سر می برد.

نوکیش مسیحی، ابراهیم فیروزی و فعال فرهنگی، آرش مقدم اصلانپور (آرش اشایی) که بر خلاف اصل تفکیک جرائم در بند ده زندان رجائی شهر همراه با مجرمین غیرسیاسی و بعضا خطرناک نگهداری می شوند، از روز پنج شنبه و پس از نگارش نامه ای خطاب به ریاست زندان و عدم رسیدگی توسط ایشان، دست به اعتصاب غذا زده اند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *