بيانيه گروه براندازان ـ 14 امرداد ماه 1395

بيانيه گروه براندازان ـ 14 امرداد ماه 1395

لینک یوتیوب:  https://www.youtube.com/watch?v=ISYT5QRbf3E

اعدام زندانيان کرد سنی مذهب را محکوم می کنيم

بيانيه گروه براندازان ـ 14 امرداد ماه 1395

ظلم و استبداد در جامعه ای است که در آن جامعه خشونت و آدم کشی رسم و قانون شده باشد. الگوی زنده و ملموس حکومت ظلم و استبداد ، حکومت اسلامی حاکم بر کشور ايران است. رژيمی که سرکوب و اعدام کردن را وسيله بقای خود قرار داده است. اين رژيم با « اعدام » متولد شد ، با « اعدام » ادامه بقا می دهد و تا هنگامی که زنده است « اعدام » خواهد نمود ! 

اعدام به مثابه آدم کشی برنامه ريزی شده می باشد و در بينش عقلانی و حقوق بشری محکوم و مردود است. هيچ انسانی اجازه گرفتن جان ديگری را ندارد و هيچ بهانه ای نمی تواند عمل شنيع آدم کشی را توجيه کند. ما در گروه براندازان اعدامهای اخير انجام شده بتوسط رژيم اسلامی را شديدا محکوم کرده و اعلام می کنيم که رژيم جمهوری اسلامی تنها برای ترور و سرکوب بيشتر مردم ايران دست به جنايت عليه بشريت می زند. اعدام های أخير جمعی از زندانیان کُرد اهل سنت ، به مانند همه ديگر اعدامهای گذشته اين رژيم ، بر اساس اعترافات اجباری و طی محاکمه‌ های ناعادلانه انجام گرديده اند و به باور ما چيزی به جز توهین به اساسی‌ترین موازین حقوق بشری نيستند.

هم ميهنان حمايت و تبعيت از اين رژيم همدستی در جنايت عليه بشريت می باشد. برای براندازی اين رژيم کوشا باشيم چرا که دستيابی به آزادی و حقوق بشر در ايران تنها در نبود اين رژيم قابل تصور و نهادينه شدن است.

زنده باد ايران / زنده باد آزادی                          گروه براندازان             14 امرداد 1395

We condemn the execution of Sunni Kurd prisoners” Statement of “The Opposition” 4th of August 2016

Cruelty and tyranny exist in a society where cruelty and murder have become norm and law. A clear and tangible example of a tyrannical and cruel regime is the Islamic regime that rules over Iran; a regime that has made crackdown and execution means to its survival

This regime was born with “execution”, survives on “execution” and continues to “execute” for as long as it exists! Execution is premeditated murder and rational thinking and human rights belief condemn and reject it. No excuse can justify the despicable act of murder

We at “The Opposition” strongly condemn the recent executions carried out by the Islamic regime of Iran and declare that execution and repression of Iranian people are crimes against humanity.  Recent executions of a group of Sunni Kurds, like other executions carried out by the Islamic regime of Iran, were based on forced confessions and unfair trials and we belive are insult to most fundamental human rights. Dear countrymen/women, any form of support  and submission to this regime is equal to being an accomplice to committing crimes against humanity. Let us be proactive is overthrowing this regime because achieving freedom and human rights are only possible at the absence of the Islamic regime of Iran

Long live Iran/ Long live freedom       

The Opposition 4th of August 2016

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *