انزجارنامه ملی

 انزجارنامه ملی,   هم ميهن :
درطی سی‌ و هشت سال گذشته سردمداران رژيم اسلامی حاکم از هيچ ظلم و ستمی بر حق ايران و ايرانی دريغ نکرده اند . زمان آن فرا رسيده است که آشکارا ، همه با هم و يک صدا ، انزجار خود را از کرده های اين رژيم اعلام کنيم و با ايجاد همبستگی درميان خود برای مبارزه نهائی با اين واپسگرايان به پا خيزيم . بياييم و بگوييم که از اين همه جنايت و خباثت بيزاريم . بياييم و بگوييم که از:
…. حکومت واپسگرای حاکم براساس استبداد دينی و با توسل به تمهيد ، تزوير ، دروغگوئی ، زورگوئی ـ بحران سازی ، و سوء استفاده از اعتقادات مذهبی مردم ـ تئوری توهم توطئه ـ تقديس خشونت و اجرای حکم اعدام در برابر چشمان زن و كودک ، پير و جوان ـ دشمن تراشی برای ايران و ايرانی در جهان ـ بی نزاکتی سياسی ـ ايراد حرف های بی حساب و کتاب ـ بی احترامی به جامعه بين الملل و مراجع جهانی ـ دخالت در امور ديگر کشورها و مصرف منابع مالی متعلق به مردم ايران برای عمليات تروريستی ـ دزديهای کلان ثروتهای ايران بتوسط خود و آقازاده هايشان- سفره خونين سرکوب انديشه ـ ترور مخالفان ـ آدم ربائی ـ بگير و ببند ـ شکنجه و تاريك خانه اشباح ـ گفتـگو از موضع زور و قدرت با مردم ـ انواع مختلف رفتار ظالمانه از قبيل مصادره اموال ، بازداشت های غيرقانونی ، محاكمه های جناحی ـ احضار، بازداشت و محاكمه فلهای دانشجويان ، روزنامه نگاران ، دگرانديشان ، مبارزان سياسی ، نويسندگان ، حقوق دانان و مصاحبه های تهوع آور نمايشی زندانيان سياسی ـ اجرای انتخابات نمايشی که جز توهينی به شعور و فهم ايرانيان نيست اجرای احکام غير انسانی قصاص ـ حراست ادارات ـ انجمن های اسلامی و گزينش ادارات سراسری ـ كميته های انضباطی دانشگاه ها ـ ستاد انقلاب فرهنگی ـ ايران ستيزی و عرب گرائی ـ تمسخر فرهنگ ، زبان و سنت های ملی ايرانيان ـ مجلس زائد و پر خرج خبرگان رهبری ـ مجمع جعلی تشخيص مصلحت و کليه مصوبات آن ـ شورای نگهبان و بدعتهای لجوجانه اعضای آن ـ غيرانتخابی بودن شخص اول کشور با قدرت سياست گذاری و حق وتو ـ سلطه نامشروع دستگاه رهبری به کمک مزدوران قداره بند ـ نقض فجيع حقوق بشر در کشور ـ خفقان سياسی ـ قتلهای زنجيرهای و استخاره ای ـ تهديد و ارعاب همگانی ـ ايجاد ترس و وحشت برای اهالی جامعه و به ويژه خانوادههای فعالان و زندانيان سياسی ـ محاکمات نمايشی ـ لايحه قصاص و حکم الحاد و ارتداد ـ سنگسار و اعدام ـ و …..
و هزارن هزار جنايت و خباثت ديگر
بيزاريم و تا نابودی اين رژيم از پای نخواهيم نشست

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *