برنامه رادیویی

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها بخش 2- قسمت چهارم

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها بخش 2 – قسمت چهارم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , مرتضی ستاری , فرشته شریفیان تنظیم : م.ر منصوری https://www.youtube.com/watch?v=STHqv16w-Ck&ab_channel=MRmansouri www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها بخش 2-قسمت سوم

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها بخش 2-قسمت سوم حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها -قسمت سوم  برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , مرتضی ستاری , فرشته شریفیان تنظیم : م.ر منصوری https://www.youtube.com/watch?v=jOafx9XNuhg&ab_channel=MRmansouri www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها ـ قسمت دوم

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها- قسمت دوم برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , مرتضی ستاری , فرشته شریفیان تنظیم : م.ر منصوری www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org www.twitter.com/barandandazan1

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها – قسمت اول

حضور براندازان در کنگره سکولار دموکراتها- قسمت اول برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , مرتضی ستاری , فرشته شریفیان  تنظیم : م.ر منصوری www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com www.barandazan.org www.twitter.com/barandandazan1

براندازان شرم بر ما ، شرم بر شما قسمت اول

براندازان شرم بر ما ، شرم بر شما قسمت اول

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور پیمان شمشیردار, شایان (اکبر) ارمندپور تنظیم: م.ر منصوری                                                          https://www.youtube.com/watchv=8cWmMUR4n18&ab_channel=MRmansouri

براندازان -لابی گران حکومت ایران دست‌های کثیف تروریست اسلامی قسمت دوم

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور ابوالفضل رجب زاده و شایان (اکبر) ارمندپور. تنظیم : م.ر منصوری www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com لینک یوتویب: https://www.youtube.com/watch?v=vqa5QDxT6IE&ab_channel=MRmansouri

براندازان -لابی گران حکومت ایران دست‌های کثیف تروریست اسلامی قسمت اول

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور ابوالفضل رجب زاده و شایان (اکبر) ارمندپور. برنامه هفتگی براندازان را از ( رادیو ندای پادشاهی ) بشنوید هر پنجشنبه به وقت ایران ساعت 20:30 تنظیم : م.ر منصوری www.koneshgarayan.org www.Azadegannorway.com لینک یوتویب: https://www.youtube.com/watch?v=Dm3rmqbkHxY&ab_channel=MRmansouri

جهان بداند حکومت اسلامی اصلاح ناپذيرست قسمت سوم

جهان بداند حکومت اسلامی اصلاح ناپذيرست قسمت سوم

جلسه هفتگی براندازان را از ( رادیو ندای پادشاهی ) بشنوید هر پنجشنبه به وقت ایران ساعت 20:30 تنظیم: م،ر منصوری مجری برنامه : آرش مهدوی سخنوران : آرش مهدوی _ دکتر محمود مرادخانی _ رامین گلبانگ

جهان بداند حکومت اسلامی اصلاح ناپذيرست قسمت دوم

جهان بداند حکومت اسلامی اصلاح ناپذيرست قسمت دوم

جلسه هفتگی براندازان را از ( رادیو ندای پادشاهی ) بشنوید هر پنجشنبه به وقت ایران ساعت 20:30 تهیه وتنظیم: م،ر منصوری مجری برنامه : آرش مهدوی سخنوران : آرش مهدوی _ دکتر محمود مرادخانی _ اصلان حسنلو _ کوروش پارسیار

جهان بداند حکومت اسلامی اصلاح ناپذيرست قسمت اول

جهان بداند حکومت اسلامی اصلاح ناپذيرست قسمت اول

جلسه هفتگی براندازان را از ( رادیو ندای پادشاهی ) بشنوید هر پنجشنبه به وقت ایران ساعت 20:30 تنظیم: م،ر منصوری مجری برنامه : آرش مهدوی سخنوران : آرش مهدوی _ دکتر محمود مرادخانی _ رامین گلبانگ