آموزه های مفيد

بیانیه مشترک کانون کنشگرايان ايران ؛ حزب سکولار دمکرات ايران ؛ آزادگان نروژ  به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

بیانیه مشترک کانون کنشگرايان ايران ؛ حزب سکولار دمکرات ايران ؛ آزادگان نروژ به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

حقوق بشر زیربنای مبارزه امروز ماست روز جهانی حقوق بشر را گرامی بداريم اولین تلاشی که در تاریخ ثبت شده جهان برای بيان و احترام به حقوق بشر بصورتی منسجم و مکتوب انجام گرديد ، از جانب کوروش کبير در زمان فتح بابل بود. اين تلاش بعنوان نخستین منشور حقوق بشر از جانب جامعه متمدنِ […]

براندازان : اتحاد ، اولین قدم در راه براندازی

براندازان : اتحاد ، اولین قدم در راه براندازی

کاری مشترک از کانون کنشگرایان ایران ، آزادگان نروژ و حزب سکولار دموکرات ایران کانون کنشگرایان ایران آموزه های مفيد – Amuzehhaye Mofid Secular Demokrat Party حزب سکولار دمکرات Azadegan Norway