برنامه تلویزیونی بینش کنشگرایی در راستای براندازی

برنامه تلویزیونی بینش کنشگرایی در راستای براندازی با حضور دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده علی خامنه ای)

آتنا دائمی کیست و جرم او چیست ؟

 هدف ما نداشن زندانی سياسی است. حمايت ما از زندانيان سياسی و عقيدتی وظيفه ای ملی ـ ميهنی است که ما در گروه براندازان به آن باور داريم و به آن عمل می کنيم. ما می دانيم که رژيم سرکوبگر جمهوری اسلامی با زمانی که در حيات باشد ، به سرکوب مردم ، به زندان […]

براندازان : 22 بهمن متعلق به ما نيست

بيلان 38 سال حاکميت اسلامی در ايران بر کسی پوشيده نيست. نقض حقوق بشر ، ويرانی اقتصادی ، تباهی اخلاقی ، فقر و بسياری مصيبت های ديگردر ايران و حتی در منطقه خاورميانه و جهان ، ارمغانهای انقلاب اسلامی خمينی هستند. نظام جمهوری اسلامی با فريب و آدم سوزی (فاجعه سينما رکس آبادان) آغاز شد […]

براندازان سکولار دموکراسی در ايران برای نابودی تروريسم اسلامی قسمت دوم

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , مرتضی ستاری ,شایان ارمندپور و فرشته شریفیان. تعصب مذهبی و يا عقيدتی موجب دوری از بشريت و حقوق بشر می شود. در جکومت و قدرت سياسی محکوم و مغاير با اصول و ارزشهای حقوق بشری ماست. ما در گروه براندازان برای […]

براندازان: دروغ گويی خمينی به مردم ايران و به جهان

براندازان: دروغ گويی خمينی به مردم ايران و به جهان

برنامه هفتگی براندازان با حضور دکتر محمود مرادخانی ، رامين گلبانگ و مديريت آرش مهدوی. تنظيم: م.ر منصوری قسمت اول اين برنامه به تحليل افشاگری بی بی سی در باره تماسهای خمينی با دولت های وقت آمريکا اختصاص دارد. خلاصه فهرست وار بيانات دکتر محمود مراخانی و رامين گلبانگ : الف – دروغ گويی خمينی […]

براندازان هدف ما نداشتن زندانی سياسی و انديشه است

براندازان هدف ما نداشتن زندانی سياسی و انديشه است

                                                       کاری مشترک از آزادگان نروژ، کانون کنشگرایان ایران و جنبش همبستگی براندازان کاریست مشترک از سه گروه : کانون کنشگرایان ایران، آزادگان نروژ و جنبش همبستگی با حضور دکتر محمود مرادخانی، رامین […]

توافق اميد يا توهم ؟

توافق اميد يا توهم ؟

براندازان توافق اميد يا توهم ؟ با حضور دکتر محمود مرادخانی خواهر زاده علی خامنه ای امضای توافقانه بتوسط جمهوری اسلامی تنها فرصتی بوجود می آورد برای مبارزه بيشتر

بینش کنشگرایی در راستای براندازی با حضور خواهر زاده علی خامنه ای

بینش کنشگرایی در راستای براندازی با حضور خواهر زاده علی خامنه ای

برنامه سوم بافت سياسی اپوزيسيون و کار سياسی با حضور دکتر محمود مرادخانی خواهر زاده علی خامنه ای

برنامه تلویزیونی بینش کنشگرایی در راستای براندازی با حضور خواهر زاده علی خامنه ای

برنامه تلویزیونی بینش کنشگرایی در راستای براندازی با حضور خواهر زاده علی خامنه ای

توطئه های جمهوری اسلامی در خاورمیانه با حضور دکتر محمود مرادخانی خواهر زاده علی خامنه ای

12