برنامه تلویزیونی

براندازان ۲۴ مهر ۱۳۹۳ – بررسی مشکلات معیشتی مردم در ایران

براندازان ۲۴ مهر ۱۳۹۳ – بررسی مشکلات معیشتی مردم در ایران

۲۴ مهر ۱۳۹۳–16.10.2014 براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر بهرام آبار ، پیمان شمشیر دار ، علی کریمی بابااحمدی و افسر پیرمی مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان 17 مهر 1393 : توانایی مبارزه برای براندازی حکومت اسلامی

براندازان 17 مهر 1393 : توانایی مبارزه برای براندازی حکومت اسلامی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر بهرام آبار ، رامین گلبانگ ، علی کریمی بابا احمدی ، اصلان حسنلو مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان -10 مهر 1393 : فقر فرهنگی و اقتصادی : ارمغان جمهوری اسلامی

براندازان -10 مهر 1393 : فقر فرهنگی و اقتصادی : ارمغان جمهوری اسلامی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر بهرام آبار ، اصلان حسنلو ،علی کریمی بابااحمدی ، پیمان شمشیر دار ، افسر پیرمی مجری : آرش مهدوی گوینده اخبار : بهناز خاقانی ظبط و تنظیم : اصلان حسنلو  

براندازان – 3 مهر 1393 : فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی (حکومت اسلامی) : چگونه؟وچرا؟

براندازان – 3 مهر 1393 : فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی (حکومت اسلامی) : چگونه؟وچرا؟

فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی (حکومت اسلامی) : چگونه ؟ و چرا ؟ هم ميهنان بيش از سی و پنج سال است که شما مردم ايران ، در زير سايه شوم حکومت اسلامی ، تنها رنج و درد ديده ايد . روزی نيست که خبری دردآور نشنويد و لحظه ای نيست که حتی برای امرار […]

براندازان 27 شهريور 1393 – از مردم و با مردم بودن

براندازان 27 شهريور 1393 – از مردم و با مردم بودن

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار و اصلان حسنلو مجری : آرش مهدوی گوینده اخبار : بهناز خاقانی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو  

براندازان 13 شهریور 1393 : چالش همدردی با مردم ایران و زندانییان سیاسی

براندازان 13 شهریور 1393 : چالش همدردی با مردم ایران و زندانییان سیاسی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار ، رامین گلبانگ ، پیمان شمشیر دار ، افسر پیرمی و اصلان حسنلو مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان – 30 امرداد 1393 : گامی به سوی همبستگی و تشکیل شورای براندازی

براندازان – 30 امرداد 1393 : گامی به سوی همبستگی و تشکیل شورای براندازی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار ، رامین گلبانگ و پیمان شمشیر دار مجری : آرش مهدوی ظبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان – 16 مرداد 1393 : ميهن دوستی و عشق به ميهن

براندازان – 16 مرداد 1393 : ميهن دوستی و عشق به ميهن

ميهن دوستی و عشق به ميهن – اخبار اپوزيسيون در هفته ای که گذشت – منظور ما از ميهن چيست و ميهن ما در کجاست ؟ و آيا می شود ميهن را از مکانی به مکانی ديگر تغيير داد ؟ – منظور از ميهن چيست و دوست داشتن ، پاسداری و عشق به ميهن برای […]

تغییر نام انجمن رهایی جوانان ایران به کانون کنشگرایان

تغییر نام انجمن رهایی جوانان ایران به کانون کنشگرایان

با درودهای فراوان   دوستان همانطور که می دانید ما در انجمن در عرض سالی که گذشت و همچنین در قبل از این سال فعالیتهای زیادی داشتیم . هر چند آنگونه که می خواستیم نتیجه نداشتیم ولی همین اراده ما به انجام تظاهرات و نشست و بطور کلی کنش مفید و موثر در راه مبارزه […]