برنامه تلویزیونی

براندازان – هشتم آبان 1393 : چرا مخالفینٍ ناکام ؟

براندازان – هشتم آبان 1393 : چرا مخالفینٍ ناکام ؟

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان اول آبان 1393 – خشونت و سرکوب ابزاری برای مخفی نگه داشتن ضعف است

براندازان اول آبان 1393 – خشونت و سرکوب ابزاری برای مخفی نگه داشتن ضعف است

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، رامین گلبانگ ، علی کریمی بابااحمدی و ابوالفضل رجب زاده مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان ۲۴ مهر ۱۳۹۳ – بررسی مشکلات معیشتی مردم در ایران

براندازان ۲۴ مهر ۱۳۹۳ – بررسی مشکلات معیشتی مردم در ایران

۲۴ مهر ۱۳۹۳–16.10.2014 براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر بهرام آبار ، پیمان شمشیر دار ، علی کریمی بابااحمدی و افسر پیرمی مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان 17 مهر 1393 : توانایی مبارزه برای براندازی حکومت اسلامی

براندازان 17 مهر 1393 : توانایی مبارزه برای براندازی حکومت اسلامی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر بهرام آبار ، رامین گلبانگ ، علی کریمی بابا احمدی ، اصلان حسنلو مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان -10 مهر 1393 : فقر فرهنگی و اقتصادی : ارمغان جمهوری اسلامی

براندازان -10 مهر 1393 : فقر فرهنگی و اقتصادی : ارمغان جمهوری اسلامی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر بهرام آبار ، اصلان حسنلو ،علی کریمی بابااحمدی ، پیمان شمشیر دار ، افسر پیرمی مجری : آرش مهدوی گوینده اخبار : بهناز خاقانی ظبط و تنظیم : اصلان حسنلو  

براندازان – 3 مهر 1393 : فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی (حکومت اسلامی) : چگونه؟وچرا؟

براندازان – 3 مهر 1393 : فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی (حکومت اسلامی) : چگونه؟وچرا؟

فقر اقتصادی در جمهوری اسلامی (حکومت اسلامی) : چگونه ؟ و چرا ؟ هم ميهنان بيش از سی و پنج سال است که شما مردم ايران ، در زير سايه شوم حکومت اسلامی ، تنها رنج و درد ديده ايد . روزی نيست که خبری دردآور نشنويد و لحظه ای نيست که حتی برای امرار […]

براندازان 27 شهريور 1393 – از مردم و با مردم بودن

براندازان 27 شهريور 1393 – از مردم و با مردم بودن

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار و اصلان حسنلو مجری : آرش مهدوی گوینده اخبار : بهناز خاقانی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو  

براندازان 13 شهریور 1393 : چالش همدردی با مردم ایران و زندانییان سیاسی

براندازان 13 شهریور 1393 : چالش همدردی با مردم ایران و زندانییان سیاسی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار ، رامین گلبانگ ، پیمان شمشیر دار ، افسر پیرمی و اصلان حسنلو مجری : آرش مهدوی ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان – 30 امرداد 1393 : گامی به سوی همبستگی و تشکیل شورای براندازی

براندازان – 30 امرداد 1393 : گامی به سوی همبستگی و تشکیل شورای براندازی

براندازان کاری مشترک از : کانون کنشگرایان ایران ، حزب سکولار دمکرات (ایران) و آزادگان نروژ مهمانان این برنامه: دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار ، رامین گلبانگ و پیمان شمشیر دار مجری : آرش مهدوی ظبط و تنظیم : اصلان حسنلو

براندازان – 16 مرداد 1393 : ميهن دوستی و عشق به ميهن

براندازان – 16 مرداد 1393 : ميهن دوستی و عشق به ميهن

ميهن دوستی و عشق به ميهن – اخبار اپوزيسيون در هفته ای که گذشت – منظور ما از ميهن چيست و ميهن ما در کجاست ؟ و آيا می شود ميهن را از مکانی به مکانی ديگر تغيير داد ؟ – منظور از ميهن چيست و دوست داشتن ، پاسداری و عشق به ميهن برای […]