ماه: آوریل 2015

ساعتی پس از قرائت بیانیه‌ی مشترک جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی در شهر لوزان سوییس

ساعتی پس از قرائت بیانیه‌ی مشترک جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی در شهر لوزان سوییس

ساعتی پس از قرائت بیانیه‌ی مشترک جمهوری اسلامی و شش قدرت جهانی در شهر لوزان سوییس که از یافتن چارچوبی برای رسیدن به توافق جامع هسته‌ای حکایت داشت، کاخ سفید امریکا، یک «فکت‌شیت» (برگه اطلاعات) را با عنوان «پارامترهای طرح جامع اقدام مشترک در ارتباط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی» منتشر کرد. کاخ سفید گفته […]

گرگ زاده گرگ شود ، هر چند که با آدمی بزرگ شود                                                                            رژيمی که با فريب به قدرت […]

فريب 12 فروردين 1358 – La ruse du 01 Avril 1979 – The deceit of April 1979

فريب 12 فروردين 1358 – La ruse du 01 Avril 1979 – The deceit of April 1979

Gathering to denounce the referendum that was held on April 1979, which led to the establishment of the Islamic regime of Iran Rassemblement pour désavouer le référendum du 01 avril 1979 qui permit la constitution de la République Islamique en Iran گردهمايی در رد رفراندم 12 فروردين 1358 که موجب شکل گيری جمهوری اسلامی شد […]