ماه: سپتامبر 2019

مصاحبه با دکتر محمود مرادخانی – خواهرزاده علی خامنه ای

ساعت صفر – تقاضا برای استعفای رهبر رژیم ایران / تشدید تحریم های آمریکا – 08/09/2019 موضوع برنامه: تقاضا برای استعفای رهبر رژیم ایران تشدید تحریم های آمریکا مجری برنامه: احمد رافت – روزنامه نگار مهمانان برنامه: محسن سازگارا – تحلیلگر سیاسی،دکتر محمود مرادخانی – خواهرزاده علی خامنه ای