براندازان 27 آبان : قانون قرون وسطایی قصاص

براندازان 27 آبان : قانون قرون وسطایی قصاص

موضوع برنامه : قانون قرون وسطایی قصاص

با حضور دکتر محمود مرادخانی(خواهرزاده خامنه ای): مسئول اتاق فکر کانون کنشگرایان ایران

دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)
دکتر محمود مرادخانی،رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی (فرانسه)

دکتر بهرام آبار : دبیر کل حزب سکولار دمکرات ایران

دکتر بهرام ابار دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایران
دکتر بهرام ابار دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایران

رامین گلبانگ : موسس آزادگان نروژ

رامین گلبانگ  از آزادگان نروژ
رامین گلبانگ از آزادگان نروژ

مجری : آرش مهدوی

آرش مهدوی،سخنگو کانون و سرپرست کمیته هماهنگی‌ و تشکیلات ،عضو کمیته رهنمون‌های مبارزاتی ( نروژ )
آرش مهدوی،سخنگو کانون و سرپرست کمیته هماهنگی‌ و تشکیلات ،عضو کمیته رهنمون‌های مبارزاتی ( نروژ )

ضبط و تنظیم : اصلان حسنلو

اﺻﻼﻥ ﺣﺴﻨﻠﻮ(،تهیه و تنظیم برنامه تلوزیونی باراندازان ،گرافیست ،واحد تبلیغاتﻧﺮﻭﮊ)
اﺻﻼﻥ ﺣﺴﻨﻠﻮ،تهیه و تنظیم برنامه تلوزیونی براندازان ،گرافیست ،واحد تبلیغات,،عضو کمیته رهنمون‌های مبارزاتی(ﻧﺮﻭﮊ)