گزارش فوری: « فاجعه سينما رکس : آتش انقلاب اسلامی » نوشته ای از مجيد احمديان ؛ با پيشگفتاری از دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای)

گزارش فوری: « فاجعه سينما رکس : آتش انقلاب اسلامی » نوشته ای از مجيد احمديان ؛ با پيشگفتاری از دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای)

این کتاب که هم اکنون به صورت نوشتار و شنود 

و

به همت گروه براندازان در اختیار همگان بر روی اینترنت قرار گرفته است

نوشته ای است مستند که مهر يقين بر آنچه می دانستیم می گذارد.

خواندن و آگاهی از اين سند تاریخی تجربه از گذشته و عبرت برای امروز و فردا خواهد بود. همگان را به خواندن اين کتاب و رساندن آن به دیگران ، مخصوصا به هم ميهنمان در داخل کشور ، دعوت می کنيم.
نقض حقوق بشر هيچگاه فراموش شدنی نيست.

rex rex2

با مهر و یک ایران درود خدمت برندازان و آزادی خواهان عزیز

زین پس هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ به وقت ایران و ۱۸:۰۰ به وقت اروپای مرکزی  با یک فصل از ۱۹ فصول این کتاب که به صورت نوشتار و شنود تهیه و منتشر شده است با ما باشید.

جهت آگاهی‌ بیشتر به سایت های

فاجعه سينما رکس : آتش انقلاب اسلامی نوشته ای از مجيد احمديان ؛ با پيشگفتاری از دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای)

کانون کنشگرایان ایران

حزب سکولاردمکرات ایران

آزادگان نروژ

آموزه های مفيد – Amuzehhaye Mofid

مراجعه فرمائید

با مهر

کورش پاسیار

براندازان (کانون کنشگرایان ایران، حزب سکولار دموکرات ایران و آزادگان نروژ)

معرفی سایت مربوط به کتاب فاجعه سینما رکس، آتش انقلاب اسلامی

 

آرش مهدوی،سخنگو کانون و سرپرست کمیته هماهنگی‌ و تشکیلات ،عضو کمیته رهنمون‌های مبارزاتی ( نروژ )
آرش مهدوی،سخنگو کانون و سرپرست کمیته هماهنگی‌ و تشکیلات ،عضو کمیته رهنمون‌های مبارزاتی ( نروژ )

 

 

دکتر بهرام ابار دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایران
دکتر بهرام ابار دبیر کل حزب سکولار دموکرات ایران

 

رامین گلبانگ  از آزادگان نروژ
رامین گلبانگ از آزادگان نروژ

kaver