گفتگوی  تلویزیون اندیشه آنلاین با دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای) پیرامون کتاب فاجعه سینما رکس, آتش انقلاب اسلامی

گفتگوی تلویزیون اندیشه آنلاین با دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای) پیرامون کتاب فاجعه سینما رکس, آتش انقلاب اسلامی

گفتگوی ویژه تلویزیون اندیشه با دکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای) پیرامون کتاب فاجعه سینما رکس, آتش انقلاب اسلامی

سه شنبه آينده ۰۳.۰۲.۲۰۱۵  به طور زنده از تلویزیون اندیشه

http://andishehonline.com/

http://www.cinemarexabadan.com/

 

Andisheh TV