فرق انقلاب سفید ( انقلاب شاه و مردم) با روشنفکر نماهای اسلامی مارکسیستی ۱۳۵۷

فرق انقلاب سفید ( انقلاب شاه و مردم) با روشنفکر نماهای اسلامی مارکسیستی ۱۳۵۷

کورش پاسیار (سویس)آدمین سایت کانون, تهیه کننده اخبار سایت, عضو کمیته تبلیغات و مسئول کمیته آموزه‌های مفید  Kurosh Pasyar(Schweiz), zuständig für die Kanoun-Internetseite, Nachrichten, Public Relationship und dienlichen Lehren
کورش پاسیار (سویس)آدمین سایت کانون, تهیه کننده اخبار سایت, عضو کمیته تبلیغات و مسئول کمیته آموزه‌های مفید
Kurosh Pasyar(Schweiz), zuständig für die Kanoun-Internetseite, Nachrichten, Public Relationship und dienlichen Lehren

با مهر و یک ایران درود

فرق انقلاب سفید ( انقلاب شاه و مردم) با روشنفکر نماهای اسلامی مارکسیستی ۱۳۵۷

فرق انقلاب سفید ( انقلاب شاه و مردم) با روشنفکر نماهایی اسلامی مارکسیستی ۱۳۵۷: که با شورش و همبستر شدن روشنفکر نماهایی اسلامی مارکسیستی ۱۳۵۷ , زمین تا آسمان فرق دارد . انقلاب سفید شاه و مردم باعث ترویج سپاه دانش , بهداشت, آبادانی و آزادی زنان پرافتخار ایران .و ریشه کن کردن اربابها , و سربلندی دهقانان ,کشاورزان . و سربلندی ملت ایران , در جهان شد و اما ۲۲ بهمن:

روز شورش , و روزه سیاه و ویرانی بدبختی ,نابودی , اعدام ,تجاوزبه زنان و مردان ایران در زندانها , فقر ,فحشا , بی اعتبار شدن ملت ایران ,بی اعتبار شدن پاسپورت ایرانی در جهان , برادر کشی , اعدام اقلیتهای قومی‌ مذهبی ,تاریخ , فرهنگ ,هویت, ملت ایران توسط شورشیان روشن فکر نماهایی مارکسیستی ارتجاه سیاه و سرخ با همبستر شدن آخوندها به امضاء رسید . البته فراموش نکنیم که .دلار هم ارزان شد .اعتبار ریال ایران هم بالا رفت .اتوبوس ,برق ,آب ,هم مجانی شد و احترام ایرانیها در جهان  بالا رفت .این شورشیان روشنفکرنمای مارکسیستی اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ یک نفر را از تبعید آوردند,ولی ۱۰ میلیون ایرانی را به تبعید فرستادن , از جمله خود همین آقایان که در سال ۱۳۵۷ پشت سر خمینی نماز میخواندند و چهار نسل ایران را سوزاندند و الان هم آمدند خارج از ایران و شعار اصلاح طلبی می دهند از ابراهیم نبوی گرفته تا اسماعيل نوری علا که خارج از آن خیانت و نقشه شوم و تروری که می‌خواست به همراه همسرش و آن گلسرخی جنایت کار انجام دهد و خود را دکترمعرفی‌ می‌‌کند و رهبر ۵۰ میلیون ایرانی‌ می داند و شعار سکولار دموکراسی و فدرالیته می‌‌دهد، اما در عمل براندازی که می‌رسد ……. خاموش می‌‌شود.  باز می خواهند برای ملت ایران معلم اخلاق بشوند . در ۲۲ بهمن شعار دادند ما هم سرباز توایم خمینی, گوش بفرمان توایم خمینی ., شعاردیگر دادند مرگ بر شاه . والی الان تو کشورهایی پادشاهی داران زندگی می کنند .شعار دادند مرگ بر امریکا , ولی الان تو کشور امریکا دارند با دلارهاش… می روند جلوه کاخ سفید با افتخار عکس می گیرند ,شعار دادند که این شاه آمریکای اعدام باید گردد . الان خود شان شدند آمریکایی دو آتشه , شعار دادند مرگ بر غرب , و در راس آن امریکا , والی الان برای رسیدن به غرب و امریکا , خود شان را به آب و آتش می زنند تا به غرب و به امریکا برسند .به هر حال اگر از این شورش ۱۳۵۷ و شورشیان روشن فکر نماهایی اسلامی مارکسیستی بنویسیم که چه جنایت‌ها یی در سال ۱۳۵۷ زدند مخصوصا در بالایی مدرسه رفا , که چگونه  با دادگاه هایی ۲دقیقه ای و یا اصلا بدون دادگاه چه شیر مردان ایرانی را بی رحمانه به شهادت رساندند . به جرم وطن پرستی,ایران پرستی که برای نجات ایران داشتند با همین آقایان که الان فرار کردند خارج از ایران و شعار اصلاح طلبی می دهند ,و یا به دروغ می گویند ما از سازمانهایی که در سال ۱۳۵۷ با خمینی همبستر شدند جداشده ایم در کوچه و خیابانهایی شهر هایی ایران برای نجات ایران دست و پنجه نرم می کردند تا ملت ایران به این روزهایی سیاه دچار نشود که الان شاهدش هستیم.هموطن: زنان و مردان ایران زمین, جوانان وطن پرست امروز سال روز انقلاب سفید ایران  ملتی که با دستهایی خود شان سرزمین مادری و پدری را ویران و هویت و تاریخ خود را به دست طوفان آخوندی و به دست شورشیان روشن فکرنماهایی اسلامی مارکسیستی و یا به قول شما ارتجاه سیاه و سرخ دادند ,ملت ایران در هیچ کجای جهان اعتبار و احترام ندارند ., من به ایرانم به وطن افتخار میکنم ولی نه به عمامه من می‌‌خواهم ایرانم تاج سر جهان باشد که قبل سال ۱۳۵۷ بودیم ,و در آخر:هموطن, زنان, مردان ایران زمین اگر می خواهیم از دست این آخوندها و رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی مارکسیستی آزاد و راحت بشویم و از ریشه, تمامیت این رژیم را بر کنیم, مهمترین راه: از این شورشیان ۱۳۵۷ که الان با نامهایی مختلف چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران که شعار اصلاح طلبی می دهند دوری کنیم چون اینها از همان ریشه هایی رژیم هستند و فراموش نکنید که در بین سازمانهایی سیاسی به رهبران سیاسی مخالف تمامیت جمهوری اسلامی , تنها کسی که خواهان سرنگونی تمامیت رژیم آخوندی در ایران می باشدهستند  در گروه براندزان  و … تنها کسانی که می توانند ملت ایران از به آزادی و دموکراسی برسانند . نه آن کسانی که ۱۳۵۷ با خمینی بودند و الان خارج از کشور هروز یک شعار می دهند , و روی ۲ دیوار راه می روند . پاینده باد ایران یک پارچه .بر افراشته باد پرچم سه رنگ شیرو خورشید نشان ایران.

ما نا باشید

با مهر

کورش پاسیار
 
31.01.2015

براندازان (کانون کنشگرایان ایران، حزب سکولار دموکرات ایران و آزادگان نروژ)

khoemeyni jalad