گرد همایی ا عتراضی بر علیه  ۳۶ سال جنایت جمهوری اسلامی

گرد همایی ا عتراضی بر علیه ۳۶ سال جنایت جمهوری اسلامی

 khamenhie

گرد همایی ا عتراضی بر علیه رژیم جنایت کار جمهوری اسلامی 18 بهمن 1393, 07.02.2015

تهیه کننده و تنظیم:

ابوالفضل رجب زاده(سوئد)عضو کمیته آموزه‌های مفید کانون
ابوالفضل رجب زاده(سوئد)عضو کمیته آموزه‌های مفید کانون

 گروه براندازان (کانون کنشگرایان ایران,حزب سکولار دموکرات ایران,آزادگان نروژ)

برای نظاره کردن فراخوان به لینک زیر مراجعه نمائید

با مهر و سپاس

براندازان:فراخوان به تظاهرات اعتراضی علیه ۳۶ سال جنایت جمهوری اسلامی

tazahorat 7 FEBRUAR