گزارشی ویژه از تظاهرات گروه براندازان بر علیه  ۳۶ سال جنایت جمهوری اسلامی (سوئیس- نروژ – سوئد )

گزارشی ویژه از تظاهرات گروه براندازان بر علیه ۳۶ سال جنایت جمهوری اسلامی (سوئیس- نروژ – سوئد )

tazahorat 7 FEBRUAR

سوئیس:

با سپاس از رضا شیرازی

تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی میدان کازینو پلاتس(برن 2015.02.07)

Bern 1

Bern3

Bern2

نروژ:

تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی مقابل پارلمان نروژ (اسلو 2015.02.07)

سوئد:

با سپاس بانو مهسا غلامی عزیز

تظاهرات مخالفین جمهوری اسلامی مقابل ساختمان مجلس میدان مین توریت(استکهلم2015.02.07)