مادر سعید زینالى: پیگیر شکایتمان هستیم، به هر درى زدیم به رهبرى ختم شد

مادر سعید زینالى: پیگیر شکایتمان هستیم، به هر درى زدیم به رهبرى ختم شد

به‌‌‌ نقل از  هرانا

 مادر سعید زینالى با اصرار به پیگیرى شکایت از رهبرى تا نتیجه نهایى، از تحصن مقابل بیت رهبرى یا مجلس خبرگان در صورت عدم نتیجه گیرى خبر داد.

 خانواده سعید زینالى شهروند ایرانى که چند روز پس از حمله به کوى دانشگاه در سال ١٣٧٨ بازداشت و ناپدید شد، اخیرا از رهبر ایران به مجلس خبرگان شکایت کرده اند.

به خانواده زینلى گفته شده که نامه شکایت آنها در حال بررسى است و باید منتظر تماس مجلس خبرگان بمانند: ” ما طبق قرار قبلى روز چهارشنبه به مجلس خبرگان مراجعه کردیم ولى رئیس خبرگان آقاى یزدى که قم بودند تشریف نیاودند و ما منتظر بررسى و تماس آنها هستیم.”

اکرم نقابى درباره چرایى شکایت از رهبرى به مجلس خبرگان گفت: “در چند سال گذشته ما به همه جا مراجعه کردیم بى نتیجه بوده و همه هم زیرمجموعه بیت رهبرى بودند، از بیت رهبرى هم هیچ نتیجه اى نگرفتیم و ناچار از رهبرى به مجلس خبرگان شکایت کردیم، این آخرین راه است و اگر به نتیجه نرسد جلوى خبرگان یا بیت رهبرى مى نشینم تا جواب بگیرم. ”

سعید زینالى فارغ التحصیل کامپیوتر دانشگاه تهران، در ٢٣ تیرماه ١٣٧٨ در منزل بازداشت شد و از آن تاریخ جز یک تماس کوتاه تلفنى، هیچ خبرى از وى در دست نیست، مراجعات مکرر این خانواده به نهادهاى مختلف نیز تاکنون هیچ نتیجه اى در پى نداشته است.

خانواده سعید زینالى به دلیل پیگیرى سرنوشت فرزندشان تا کنون چندین بار احضار و بازداشت شده اند که از جمله به بازداشت خواهر وى در سال ٨٩ و چندین بار احضار و بازجویى برادرش مى توان اشاره کرد.