براندازان:کنشگرایی همیشه و همه جا ( روز کارگر ـ نامه سرگشاده به باراک اوباما )

براندازان:کنشگرایی همیشه و همه جا ( روز کارگر ـ نامه سرگشاده به باراک اوباما )

براندازان

 

 با حضوردکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای)

و

دکتر بهرام آبار (دبیر کّل حزب سکولار دموکرات ایران)

Barandazan

برنامه تلویزیونی گروه براندازان (کانون کنشگرایان ایران ،حزب سکولار دموکرات ایران،آزادگان نروژ)

مجری برنامه: آرش مهدوی

تهیه و تنظیم:  ابوالفضل رجب زاده

با حضور:دکتر محمود مرادخانی ، دکتر بهرام آبار و دگر اعضای گروه براندازان

پرسش و پاسخ ها

1: جلسه هماهنگی گروه براندازان
2: دکتر بهرام آبار : ( توافقنامه رژیم اسلامی با غرب )
3: دکتر محمود مرادخانی : ( نامه سرگشاده به باراک اوباما )
4: ابوالفضل رجب زاده : فراخوان گروه براندازان به مناسبت روز جهانی کارگر