براندازان:منتظر چه هستيم؟

براندازان:منتظر چه هستيم؟

براندازان

 منتظر چه هستيم ؟

 با حضوردکتر محمود مرادخانی(خواهر زاده علی خامنه ای)

Barandazan

با حضور:دکتر محمود مرادخانی، رامین گلبانگ، محمد سالار نکوفر، و ابوالفضل رجب زاده
گوینده اخبار : مهسا غلامی
مجری : آرش مهدوی

 

پرسش و پاسخ ها

با درود سپاس به همه ياران. بديهی است که عمل سياسی ای هم که انجام می دهيم بايد سازماندهی شده و در لوای کار گروهی باشد. حرکتهای فردی و يکجانبه بدون همراهی ديگران مطمئنا مفيد و موثر نيستند. به سياست روز جهان بنگريم و به روز باشيم. فعاليت سياسی به معنای عضويت در گروههای سياسی نيز می باشد ، هر کسی نمی تواند به تنهايی خودش گروه و يا حزب باشد. فعاليتهای حقوق بشری بدون توجه به اصل و نياز به براندازی نيز مفيد نيستند.