مصاحبه اختصاصی خواهر زاده علی خامنه ای

مصاحبه اختصاصی خواهر زاده علی خامنه ای

مصاحبه اختصاصی

زير آسمان پاريس

http://iranefardalive.com/

دکتر محمود مرادخانی (خواهر زاده علی خامنه ای) با محمد رضا شاهيد در پاريس در شبکه جهانی ايران روز پنجشنبه 9 ژوئيه مصادف با 18 تيرماه 1394 ساعت 20 شب بوقت اروپای مرکزی و 22 و 30 دقيقه ايران پخش می شود.

در این ویژه برنامه که توسط “محمدرضا شاهید” و به کوشش تیم تهیه کننده ایران فردا در دفتر فرانسه تهیه شده است، پای صحبت های آقای “محمود مرادخانی” خواهر زاده ی “سید علی خامنه ای” ولی فقیه و رهبر فعلی حکومت دستاربندان اسلامی در ایران خواهیم نشست. آقای مرادخانی سالهاست که از ایران خارج شده و در فرانسه به طبابت مشغول است. او همزمان به تحلیل مسایل سیاسی ایران نیز می پردازد. (محمود مرداخانی، پسر علی تهرانی، روحانی سرشناس سالهای اول انقلاب است که در زمان جنگ به عراق رفت و به مخالفت علنی با جمهوری اسلامی ایران پرداخت.)