دستگيري و عدم اطلاع از وضعيت فعال كارگري واله زماني

دستگيري و عدم اطلاع از وضعيت فعال كارگري واله زماني

بنا بر اخبار رسيده  فعال کارگری  واله زماني در شبانگاه بیست و نه شهریور ماه در حالی که قصد رساندن پنج نفر از فعالین کارگری را به منازل شان داشت توسط نیروهای حكومتي و امنیتی بازداشت شد. لازم به ذكر است كه وي پسر عمو و پسر خاله شاهرخ زمانی مي باشد كه اخيرا به مرگ مشكوكي درگذشته است.
خانواده این فعال کارگری با وجود تلاش فراوان برای یافتن محل بازداشت وي تا کنون موفق نبوده اند و از محل نگهداری و بازداشت این فعال کارگری در بند هیچ اطلاعی در دست نیست و هيچ نهادی هم  مسئولیت دستگيري وی را نپذیرفته است.