گفتگوی خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی و اتاق فکر گروه براندازان با راديو اسرائيلی راديس اين(بخش دوم)

گفتگوی خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی و اتاق فکر گروه براندازان با راديو اسرائيلی راديس اين(بخش دوم)

آشنايی با گروه براندازان 

Barandazan

ویژه برنامه‌ « ندای دوستی‌ از اسرائیل به ایران» با همکاری اخبار کانال ۲ اسرائیل و خبرنگار آن

– اوهد خمو –

مصاحبه اختصاصی با دکتر محمود مرادخانی – رئیس کمیته رهنمود‌های مبارزاتی کانون کنشگرايان ايران و خواهرزاده علی‌ خامنه ای

و همچنين با آقایان : آرش مهدوی، رامین گلبانگ (آزادگان نروژ) و امیر مهدی پور

http://www.radisin.com/

نسخه کامل در اين آدرس :
https://www.youtube.com/watch?v=8Kbpq…