پیام مهندس حشمت اله طبرزدی به مناسبت انتخابات رژیم

پیام مهندس حشمت اله طبرزدی به مناسبت انتخابات رژیم

ما معترضیم

یاران عزیز و وفادار همبستگی
ثبت نام ما به معنای شرکت در انتخابات استصوابی و غیر ازاد و غیر دموکراتیک نیست
در گام اول، ثبت نام کردیم تا نشان بدهیم که انتخابات ازاد حق ما است اما ،رژیم استبدادی مذهبی حاکم، به صورت سیستماتیک این حق را سلب کرده و ما به این سلب حق، اعتراض داریم.ما ثبت نام کردیم اما به دلیل عدم تمکین به شرایط غیر دموکراتیک ، از دیدگاه انها ، ثبت نام اعضای همبستگی، نا تمام بود و در نتیجه در لیست ثبت نامی های حکومتی ، ثبت نکردند .اما از دیدگاه همبستگی، ثبت نام کرده ایم و همگان از طریق رسانه ها شاهد این ثبت نام بودید.مطابق عرف بین الملل،اگر یکهزارم از شهروندان صاحب حق رای در حوزه انتخابیه ی مربوطه، که برای تهران 500 رای است،از فردی حمایت کنند، حق دارد کاندیدا باشد.اینک در گام دوم بی اعتنا به اقدامات ضد قانونی حکومت،به هم میهنان در سراسر جهان فراخوان داده ایم تا رای حمایتی خود را اعلام کنند.این اقدام نه به منظور شرکت در انتخابات غیر دموکراتیک و گرفتن تایید از رژیم است.بلکه در مرحله اول، دریافت حمایت هم میهنان، تداوم جنبش اعتراضی به اقدامات غیر قانونی جمهوری اسلامی و در مرحله دوم، ارایه ی این ارا به سازمان های بین المللی و در خواست پشتیبانی از انها برای وادار سازی رژیم به تمکین قانون است.
هم میهن گرامی، اگر پشتوانه ی قدرتمند، به واسطه ارای شما داشته باشیم، قادر خواهیم بود،گام به گام رژیم را به عقب رانده و به دنیا نشان بدهیم میلیون ها ایرانی، به صندوق های تحت اشغال رژیم باور ندارند اما به کاندیداهای مخالف، که از سوی حکومت اسلامی، حذف شده تلقی می شوند،اعتماد دارند.
برای انجام چنین کار مهم، دو برنامه تدارک دیده شده است. مراجعه مستقیم به ایرانیان در هر کجا که هستند و ثبت ؛ نام،نام خانوادگی، نام پدر و نام شهر محل سکونت است. با ثبت نام این شهروندان ،می توانید لیست ان را به کاندیدا های همبستگی ارایه دهید تا در کمپین انتخاباتی ثبت و به نحو مقتضی انتشار داده شود یا به مراکز بین المللی ارایه شود.در همین زمینه از طریقpc با ما مرتبط شوید.به موازات این ثبت نام حضوری، ثبت نام از طریق صندوق مجازی تدارک دیده شده که می توانید با ثبت نام اینترنتی، ارای خود را برای کاندیداهای همبستگی بریزید.بنابر این ،صندوق های همبستگی به موازات صندوق های تحت اشغال، تدارک دیده شده ودر مخالفت مدنی با انتصابات اسلامی، فعالیت می کند.هر یک از ما یک ستاد انتخاباتی برای همبستگی و علیه انتصابات اسلامی باشیم.

به عنوان کاندیدای همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران ، متعهد می شوم:
با احترام به حق انسانى و شهروندى انتخاب شدن در کشور خود که در ماده٢١ اعلاميه جهانى حقوق بشر و ماده‌ ٢۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى تسجيل شده و جمهورى اسلامى ایران نيز متعهد به رعايت آن است؛
با پشتيبانی از همه کسانی که با هدف بررسی تطبيقی قوانين انتخاباتی کشور با اسناد بین المللی راجع به انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه امر فرهنگ‌سازی در اين زمينه را پی می گيرند،
با قبول معيارهاى بيانيه اتحاديه بين‌المجالس مصوب ۲۶ مارس ۱۹۹۴، «اعلاميۀ اصول نظارت بين‌المللى بر انتخابات» ثبت شده در تاريخ ٢۷ اکتبر ٢٠٠۵، اشاره شده در قطعنامه های مربوط به انتخابات در چند سال اخیر مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با رای اکثریت یا اتفاق آراء از جمله جمهوری اسلامی ایران؛
و همچنین «اعلامیه اصول جهانی نظارت بی طرفانه بر انتخابات توسط سازمان های مدنی».مصوبه ۳ آوریل2012 ؛
با انتظار فراهم شدن امکان نظارت بی طرفانه نهادهای مدنی مستقل و همچنین نمایندگان کاندیداها؛
با استقبال از تمام احزاب، تشکلها و افرادی که بر لزوم نظارت داخلی و بين المللی بر انتخابات تأکيد کرده اند، 
با خواست لغو «نظارت استصوابی» جانبدارانه شورای نگهبان، هیئت های نظارت تحت الامر آن و هیئت های اجرایی که با ایشان، همسویی معینی نشان داده اند؛ 
براى تغییر بسیاری از قوانین موجود مغایر با اصل حاکمیت مردم ایران بر سرنوشت خود و حکومت عرفی، و تدوين قوانينی منطبق بر اعلاميه جهانى حقوق بشر، ميثاق حقوق مدنى و سياسى، ميثاق حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، معاهده های بین المللی حقوق بشری پذیرفته شده توسط جمهوری اسلامی و همچنين تصویب دیگر معاهده های بين‌المللى مورد قبول اکثر کشورهاى جهان، و مبارزه برای عدالت اجتماعی و علیه فساد و رانت خواری حاکم با همکاری دستان پاک درمجلس و تعهد به اصول و معیار های همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران باشم.