خواهرزاده آیت الله خامنه أی‌ و انتخابات مجلس

خواهرزاده آیت الله خامنه أی‌ و انتخابات مجلس

Barandazan

نه به انتصخابات اسلامی

آری به انتخابات آزاد و دموکراتيک

مجری برنامه : آرش مهدوی
سخنوران : دکتر محمود مرادخانی(خواهرزاده رهبر جمهوری اسلامی) _منصوراسانلو_ کورش پاسیار_                     رامین گلبانگ_ پیمان شمشیردار_ ابوالفضل رجب زاده_الهه رمضانی_حسین مرادی_امیر از ایران

تهیه وتنظیماصلان حسنلو

https://youtu.be/_ZjlBYjczoc