گزارش های تلویزیون حقوق بشر ایران

گزارش های تلویزیون حقوق بشر ایران

– حامد فرمند، پژوهشگر درباره گزارش اخیر کمیته حقوق کودک سازمان ملل از وضعیت حقوق کودک در ایران سخن می گوید
– داریوش عدیم، از فعالان گروه عرفان حلقه در اصفهان می گوید در دادگاه به او فرصت دفاع داده نشد
– محمد مظفری، عضو سازمان دانشجویان و دانش آموختگان جبهه ملی ایران می گوید به اتهامات واهی بازداشت شده و مادرش با دیدن ماموران در خانه دچار سکته شده است
– بابک آسیایی فعال فرهنگی می گوید در پی بازگشت از سوئد و پس از فعالیت اقتصادی در آن کشور، در جریان بازجویی در زندان اوین به دریافت پول از معاندین نظام متهم شده است