مجموعه پوسترهای کانون کنشگرایان ایران 2

مجموعه پوسترهای کانون کنشگرایان ایران 2

مجموعه از پوسترهای کانون کنشگرایان ایران که توسط کمیته تبلیغات کانون طراحی شده در اختیار شما دوستان قرار داده میشود تا در صورت نیاز میتوانید از استفاده کنید.    (هماش، تظاهرات،تجمعات اعتراضی ……)

11149707_1700214720224620_3984568545730222887_o 12661780_1735493943363364_7159594548915762745_n 12657958_1735493910030034_7826653375538310056_o12189167_1700846320161460_8146479057652414614_n 13418598_1791269047785853_8832337667231625025_o 13315678_1784034101842681_5777538020498283820_n 12631432_1731811290398296_1220359520797866384_n 1928998_1756574424588649_468730332211641384_n 12592721_1731811317064960_5395420216332302230_n