سرکوب مردم و حذف مخالفان در پناه عادی سازی روابط با غرب قسمت دوم

سرکوب مردم و حذف مخالفان در پناه عادی سازی روابط با غرب قسمت دوم

براندازان : سرکوب مخالفان در پناه عادی سازی روابط با غرب قسمت دوم
با حضور دکتر محمود مرادخانی، حسین مرادی، پیمان شمشیردار، ابوالفضل رجب زاده، جعفر فدوی و ایمان نبی
مجری برنامه : آرش مهدوی
تنظیم: م.ر منصوری                                                  https://www.youtube.com/watch?v=LOiAUpWaoiI