براندازان همه ی ما مقصریم در این جنایات قسمت اول

براندازان همه ی ما مقصریم در این جنایات قسمت اول

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور ابوالفضل رجب زاده و شایان (اکبر) ارمندپور, فرشته شریفیان , رامین گلبانگ