دکتر ملکی اکثريت ايرانيان برانداز هستند قسمت اول

دکتر ملکی اکثريت ايرانيان برانداز هستند قسمت اول

دکتر ملکی : اکثريت ايرانيان برانداز هستند. قسمت اول. با حضور دکتر محمود مرادخانی٫ حسین مرادی و منصور اسانلو
مجری برنامه : آرش مهدوی
تنظیم : م.ر منصوری         https://www.youtube.com/watch?v=VN6YFMqA0E8&ab_channel=MRmansouri