دکتر ملکی اکثريت ايرانيان برانداز هستند قسمت دوم

دکتر ملکی : اکثريت ايرانيان برانداز هستند. قسمت دوم
با حضور دکتر محمود مرادخانی٫ حسین مرادی و منصور اسانلو
مجری برنامه : آرش مهدوی
تنظیم : م.ر منصوری   https://www.youtube.com/watch?v=YKveEvPrCN0&ab_channel=MRmansouri