براندازان چرا اعدام نه ؟ قسمت اول

براندازان – چرا اعدام نه ؟ قسمت اول
برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ و ایمان نبی .
تنظیم : م.ر منصوری https://youtu.be/1DFKNkoIh6U

www.koneshgarayan.org
www.Azadegannorway.com
www.barandazan.org