اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش- قسمت اول

براندازان – اصول بنيادی و مشابه افراط گرايی اسلامی در حمهوری اسلامی و داعش .قسمت اول
برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان .
تهیه و تنظیم : م.ر منصوری

www.koneshgarayan.org
www.Azadegannorway.com              www.barandazan.org

                                                  لینک یوتیوب:                        https://youtu.be/7zSiVMD37OA