براندازان : مردم همواره بيدارند و از حکومت اسلامی بيزارند

برنامه هفتگی گروه براندازان با مديريت آرش مهدوی و حضور دکتر محمود مرادخانی , رامین گلبانگ , ایمان نبی و فرشته شریفیان .
تهیه و تنظیم : ایمان نبی
Producer : Iman Nabi
Produce by : Iman Nabi
www.koneshgarayan.org       www.Azadegannorway.com        www.barandazan.org