قیام چهارشنبه سوری

قیام چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری امسال را نیز به روز دفاع از زندانیان سیاسی و دفاع از آزاديخواهی و نه به جمهوری اسلامی تبدیل کنیم . ایرانیان آزادیخواه ، جنبش آزادیخواهانه ما در راه دستيابی به آزادی و عدالت اجتماعی وارد مرحله نوینی شده است . مبارزات و اعتراضات مردم در ميهنمان ایران هر روز دامنه گسترده تری می گیرد.

ین مبارزات که با وجود سرکوب شدید حاکمان اسلامی ایران فریاد میشود ، ترس و وحشت در دل رژیم و حامیانش انداخته است . درود بر مردم قهرمان خوزستان که در جریان مبارزات خود در کف خیابانها باعث شدند که صدای اعتراض ملت ایران را جهانیان بشنوند. ما بر این باوریم که آزادی ودمکراسی تنها در نبود جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن امکان پذیر است و تنها نیروی تغییر و دگرگونی ، نيروی سازمان داده شده مردم ایران است . نیرویی که در 38 سال حاکمیت جنایت و سرکوب علیرغم اعدامهای دسته جمعی ، شکنجه ، زندان و کشتار در کوچه و خیابان ، آرامش را از حاکمان رژیم سلب کرده است . انسانهای آزادیخواه ، برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی -عقیدتی در ایران ، برای لغو مجازات اعدام و ممنوعیت شکنجه ، برای لغو تبعیض جنسیتی ، برای جدایی دین از دولت ، برای آزادی بی قید و شرط بیان ، حق تشکل و تجمع ، بياييم و چهارشنبه سوری امسال را نیز تبدیل به یک رفراندوم بزرگ در نفی جمهوری اسلامی کنیم و به جهانیان نشان بدهیم که مردم ایران خواهان سرنگونی این رژیم دیکتاتوری هستند . به امید آزادی ایران .     کانون کنشگرایان ایران -آزادگان نروژ

تنظیم : ایمان نبی