دکتر محمود مرادخانی در برنامه خانم زينا تهرانی به مناسبت روز جهانی زن از کانال یک

دکتر محمود مرادخانی در برنامه خانم زينا تهرانی به مناسبت روز جهانی زن از کانال یک

برنامه هفتگی « با مردم » از خانم زينا تهرانی از کانال يک به مناسبت روز جهانی زن : گفتگو با دکتر محمود مرادخانی و خانم مريم جلالی. برنامه « با مردم » خانم زينا تهرانی اين هفته در روز 7 مارس برابر با 17 اسفند ماه مختص به روز جهانی زن برگزار و از کانال يک پخش گرديد. در قسمت اول اين برنامه خانم زينا تهرانی با دکتر محمود مرادخانی از گروه براندازان (کانون کنشگرايان ايران و آزادگان نروژ) در مورد روز زن و همچنين در مورد اپوزيسيون و راهکارهای براندازی گفتگو می نمايد. کليپ پاس داشت روز زن گروه براندازان و همچنين بخشی از پروژه های اين گروه بصورت کليپ در اين برنامه پخش شد.در قسمت دوم خانم زينا تهرانی با خانم مريم جلالی ترانه سرا و هنرمند ايرانی گفتگو می کند و برخی از آهنگ های زيبای ايشان در برنامه پخش می شود.

م.ر منصوری نسب