حرکت اعتراضی کانون کنشگرایان ایران واحد بلژیک, در حمایت از سینا دهقان ودیگر زندانیان سیاسی

حرکت اعتراضی کانون کنشگرایان ایران واحد بلژیک, در حمایت از سینا دهقان ودیگر زندانیان سیاسی

حرکت اعتراضی کانون کنشگرایان ایران واحد بلژیک (گروه براندازان) در حمایت از سینا دهقان ودیگر زندانیان سیاسی.
تهیه و تنظیم: م.ر منصوری نسب
نه به اعدام سینا دهقان
نه به جمهوری اسلامی


#save_SinaDehgan
#Barandazan
#stop_Exeuction_Iran
۱۴\۰۱\۱۳۹۶

محمد رضا منصوری نسب

مرتضى ستارى خواص

مهران هنزکانی