گفتگوی خانم زينا تهرانی با دکتر محمود مرادخانی پيرامون نمايش انتخاباتی جمهوری اسلامی

گفتگوی خانم زينا تهرانی با دکتر محمود مرادخانی پيرامون نمايش انتخاباتی جمهوری اسلامی

انتخابات در رژيم استبداد آخوندی معنا و مفهوم ندارد

هم ميهنان

 در هر کجا که هستيد. چه در داخل ايران و چه در خارج از ايران.همه ما و شما می دانيم که استبداد آخوندی در رژيم جمهوری اسلامی ارمغانی به جز درد و رنج و فساد نداشته است. ما اين رژيم را نمی خواهيم و مخالفت ما با اين رژيم بنيانی و اصولی و در راستای باورهای ما به اصول حقوق بشر و لازمه جدايی حکومت و مذهب است.نمايشهای انتخاباتی اين رژيم همواره از نظر ما غير دموکراتيک و مردود بوده اند و خواهند بود. هدف رژيم از برپايی اين نمايشها تنها تظاهر به مردمی بودن و سوء استفاده از رای مردم بوده است. در باور سردمداران جمهوری اسلامی و در راس آنها شخص ولايت فقيه ، علی خامنه ای ، هيچگاه رای مردم اهميت و ارزشی نداشته است. حکومت اسلامی موهبتی است الهی و در آن رای مردم مکانی ندارد. ولايت فقيه تصميم گيرنده بوده و هست. شرکت در نمايشهای اين رژيم که متاسفانه توانسته است با سوء استفاده از مهربانی و بردباری شما مردم ايران رنگی دموکراتيک به خود بزند ، همدستی و همراهی با اين رژيم است.در هنگامی که شما مردم در انتخابات نماينده ای واقعی نداريد ، در هنگامی که رای شما مردم ناديده گرفته می شود ، شرکت شما مردم در انتخابات اينچنينی معنی و مفهومی ندارد. همه ما می دانيم که ماهيت اين رژيم غير قابل اصلاح و غير قابل بخشش است. پس چه انتظار و اميدی از اين رژيم می توانيم داشته باشيم ؟ تنها تلاش مفيد ما به برپايی انقلابی ساختار شکن ، ولی مسالمت آميز ، می تواند تحول مطلوب را بوجود آورد.
ما در کانون کنشگرايان ايران همچون بسياری ديگر از نيروهای سياسی در اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و مخصوصا نيروی های داخل کشوری ، منجمله گروه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران به رهبريت مهندس طبرزدی ، نمايش انتخابات رياست جمهوری در ارديبهشت ماه سال جاری را تحريم می کنيم و بر اين باوريم که تحريم اين نمايش و همچنين ديگر نمايشهای اين رژيم هم لازم و هم وظيفه است.
بديهی است که تحريم بدون عمل مبارزاتی ، مبارزه ای فعال و پيروز نيست و برای رسيدن به هدف ، لازم است که مبارزه ای فعال و پيروز داشته باشيم.
برای برون رفت از بن بست موجود و برای برپايی مبارزه ای مردمی و پيروز ما معتقديم که نيازمند ائتلاف و همبستگی در عمل در ميان همه نيروهای سکولارـ دموکرات برانداز هستيم. برای اين منظور ما تاکيد به لازمه داشتن مرکزيتی مشروع و متشکل داريم. طرح براندازی که مدتهاست از جانب گروه ما ارائه داده شده است ، با توجه به شکستهای گذشته و با توجه به پراکندگی موجود طراحی شده است. اين طرح وسيله ای مفيد برای برون رفت از بن بست موجود ميباشد. به اميد درايت و کُنش مبارزاتی بيشتر يکايک ما.
زنده باد آزادی ، زنده باد ايران
کانون کنشگرايان ايران
اردیبهشت 1396