زنده باد همبستگی جهانی

زنده باد همبستگی جهانی

زنده باد همبستگی جهانی !

زنده باد روز جهانی 1 می !
این است شعار امروز :   آزادی ،  آزادی ،  آزادی
مرگ بر استبداد       زنده باد آزادی !

زنده باد همبستگی جهانی !

اتحاد  ، مبارزه  ، پیروزی !
مرگ بر جمهوری اسلامی !
زندانی سیاسی آزاد باید گردد!
این است شعار امروز :   آزادی ،  آزادی ،  آزادی

زنده باد همبستگی جهانی !

هم میهنان عزیز در راستای بیانیه رسمی کانون کنشگرایان ایران در ارتباط با روز جهانی کارگر توجه شما را به یک گزارش کوتاه در ارتباط با این روز در کشور سوییس در شهر زوریخ و همچنین دل نوشته ای در راستا با این روز که توسط یکی از بانوان کانون کنشگرایان بانو فرشته شریفیان نوشته و گفته شده است در ویدیو زیر جلب میکنیم

زنده باد ایران       زنده باد آزادی

تهیه و تنظیم : فرشته شریفیان