انتخابات نمایشی را به احترام شرافت و کرامت انسانی خودمان تحریم میکنیم

انتخابات نمایشی را به احترام شرافت و کرامت انسانی خودمان تحریم میکنیم

هم ميهنان عزیز در هر کجا که هستيد. چه در داخل ايران و چه در خارج از ايران.

همه ما و شما می دانيم که استبداد آخوندی در رژيم جمهوری اسلامی ارمغانی به جز درد و رنج و فساد نداشته است. ما اين رژيم را نمی خواهيم و مخالفت ما با اين رژيم بنيانی و اصولی و در راستای باورهای ما به اصول حقوق بشر و لازمه جدايی حکومت و مذهب است.
نمايشهای انتخاباتی اين رژيم همواره از نظر ما غير دموکراتيک و مردود بوده اند و خواهند بود. هدف رژيم از برپايی اين نمايشها تنها تظاهر به مردمی بودن و سوء استفاده از رای مردم بوده است. در باور سردمداران جمهوری اسلامی و در راس آنها شخص ولايت فقيه ، علی خامنه ای ، هيچگاه رای مردم اهميت و ارزشی نداشته است. حکومت اسلامی موهبتی است الهی و در آن رای مردم مکانی ندارد. ولايت فقيه تصميم گيرنده بوده و هست. شرکت در نمايشهای اين رژيم که متاسفانه توانسته است با سوء استفاده از مهربانی و بردباری شما مردم ايران رنگی دموکراتيک به خود بزند ، همدستی و همراهی با اين رژيم است.
در هنگامی که شما مردم در انتخابات نماينده ای واقعی نداريد ، در هنگامی که رای شما مردم ناديده گرفته می شود ، شرکت شما مردم در انتخابات اينچنينی معنی و مفهومی ندارد. همه ما می دانيم که ماهيت اين رژيم غير قابل اصلاح و غير قابل بخشش است. پس چه انتظار و اميدی از اين رژيم می توانيم داشته باشيم ؟ تنها تلاش مفيد ما به برپايی انقلابی ساختار شکن ، ولی مسالمت آميز ، می تواند تحول مطلوب را بوجود آورد.
ما در کانون کنشگرايان ايران همچون بسياری ديگر از نيروهای سياسی در اپوزيسيون سکولار ـ دموکرات و مخصوصا نيروی های داخل کشوری ، منجمله گروه همبستگی برای دموکراسی و حقوق بشر در ايران به رهبريت مهندس طبرزدی ، نمايش انتخابات رياست جمهوری در ارديبهشت ماه سال جاری را تحريم می کنيم و بر اين باوريم که تحريم اين نمايش و همچنين ديگر نمايشهای اين رژيم هم لازم و هم وظيفه است.
بديهی است که تحريم بدون عمل مبارزاتی ، مبارزه ای فعال و پيروز نيست و برای رسيدن به هدف ، لازم است که مبارزه ای فعال و پيروز داشته باشيم.
برای برون رفت از بن بست موجود و برای برپايی مبارزه ای مردمی و پيروز ما معتقديم که نيازمند ائتلاف و همبستگی در عمل در ميان همه نيروهای سکولارـ دموکرات برانداز هستيم. برای اين منظور ما تاکيد به لازمه داشتن مرکزيتی مشروع و متشکل داريم. طرح براندازی که مدتهاست از جانب گروه ما ارائه داده شده است ، با توجه به شکستهای گذشته و با توجه به پراکندگی موجود طراحی شده است. اين طرح وسيله ای مفيد برای برون رفت از بن بست موجود ميباشد. به اميد درايت و کُنش مبارزاتی بيشتر يکايک ما. 

کانون کنشگرايان ايران 

دکتر محمود مرادخانی

زنده باد آزادی ، زنده باد ايران

تهیه و تنظیم :

فرشته شریفیان