تظاهرات روز جهانی کارگر

تظاهرات روز جهانی کارگر

زنده باد همبستگی جهانی !
زنده باد روز جهانی 1 می !
این است شعار امروز : آزادی ، آزادی ، آزادی

هنوز داغ سوختن کارگران در حادثه پلاسکو و یخ زدن کولبران، در دلهایمان تازه بود که خبر جان باختنِ معدن چیان گلستان، آتشی دوباره در دلهای مردم ایران نشاند.

بی گمان تا زمانی که برای مسئولان، توجه به منافع سیاسی و جناحی از مرگ و زندگیِ طبقات فرودست جامعه مهمتر باشد، چنین فجایعی دور از انتظار نیست.

تسلیت به تمام هم میهنان عزیزمان

شرم بر تک تک مسولین نظام

گوشه ای از تظاهرات گروه براندازان و کانون کنشگرایان به مناسبت روز جهانی کارگر

تهیه و تنظیم :

محمد رضا منصوری نسب 

فرشته شریفیان