اطلاعيه دستگيری غير قانونی جمعی از فعالين مدني و فعالين حقوق بشر در روز هفتم خرداد ماه ١٣٩٧

اطلاعيه دستگيری غير قانونی جمعی از فعالين مدني و فعالين حقوق بشر در روز هفتم خرداد ماه ١٣٩٧

اطلاعيه دستگيری غير قانونی جمعی از فعالين مدني و فعالين حقوق بشر در روز هفتم خرداد ماه١٣٩٧

https://goo.gl/EkLRWU

 همانطور که همه هم ميهنان آگاهند ، زندانی سياسی کُرد به نام آقای رامين حسين پناهی ، بدون
محاکمه ای عادلانه ، توسط دستگاه بيدادگاه جمهوری اسلامی به حکم اعدام محکوم شده است. مدافعين حقوق بشر و مخالفين حکم اعدام در سراسر جهان و مخصوصا در داخل ايران در تلاشند که جمهوری اسلامی را وادار به لغو اين حکم ناعادلانه کنند. حضور همه آزاديخواهان و همه انسان دوستان در اين کارزار لازم و ضروری است.
در روز هفتم خرداد ماه جمعی از فعالين مدني و مدافعان حقوق بشر و مخالفين حکم اعدام به ديدار خانواده اين زندانی سياسی در شهر سنندج شتافتند و مراتب همدردی خود و ديگر فعالين دراين زمينه را به آگاهی مادر و پدر آقاي رامين حسين پناهی رساندند.
در راه بازگشت به تهران اين گروه توسط مشتی مزدور اسلحه سنگين بدست (کلانشينکف و کلت)، بدون ارائه مجوز و يا حتی کارت شناسايی ، تهديد و مجبور به توقف شدند. جناب آقای دكتر محمد نوريزاد و همچنين خانم مهندس فريده مرادخانی در اين گروه حضور داشتند.
برای اطلاع عموم ، خانم مهندس مرادخانی ، فرزند استاد علی تهرانی و خواهر زاده رهبر جمهوری اسلامی می باشد. ايشان موسس و مدير « کمپين حمايت از زندانيان » است و انحصاراً فعاليت حقوق بشری دارد.
بازداشت کنندگان ، که حتی مکانی برای نگهداری اين گروه نداشتند ، بعد از مدتی معطلی بالاخره آقای نوريزاد و همراهان را به حسينه ای بردند و شديداً مورد بازخواست و توهين قرار دادند. از قرار اين مزدوران که ١۵ نفر بودند ، از هويت خانم مرادخانی اطلاعی نداشتند. تلفنهای دستی اين گروه را مصادره و عکسهای گرفته شده را پاک نمودند. غافل از اينکه خوشبختانه اين عکسها قبل از دستگيری ، در شبکه اينترنت پخش شده بودند.
يکی از نکات مضحک و قابل تامل ، در هنگام دستگيری ، اين بود که مزدوران علی خامنه ای سعی بر توجيه حکم ناعادلانه اعدام آقای رامين حسين پناهی را داشته اند. غافل از اينکه :
– اولا : ما و همه مدافعين حقوق بشر بطور کلی مخالف حکم اعدام ، بدون توجه به دليل و يا توجیهات وارده ، هستيم.
خواهر اينجانب در پاسخ به يکی از اين مزدوران بيان نموده بود که حتی حاضر است که بعد از سقوط جمهوری اسلامی در دادگاه وکالت دفاعی اين افراد را به عهده بگيرد. جالب اينکه آن فرد (رئيس سازمان اطلاعات استان کردستان) از اين سخن خانم مرادخانی خوشحال شده بود و گفته بود : حتما. گويی که ، نسبت به گذشته ، به ادامه عمر جمهوری اسلامی کمتر باورمندند و سقوط نزديک آن را احساس نموده اند !
– دوما : اين افراد و يا به عبارتی مزدوران رژيم در سطحی نيستند که بخواهند مباحث حقوق بشری و سياسی در جمهوری اسلامی را مدافع و يا توجيه گر باشند. برای اين منظور شخص علی خامنه ای و ديگر همدستانش بايد قبول کنند ، در فضايی عاری از تهديد و سرکوب و خارج از دايره محصور و حفاظت شده خود ، به پرسشهای مردم پاسخ بدهند و در مناظره ها و کنفرانس های خبری شرکت کنند.
– سوما : لازم است يادآوری کنيم ، توجيه گری و بحث توسط افرادی که تا دندان مسلح هستند و از توهين و حمله فيزيکی هيچ ابايی ندارند (در مدت بازداشت آقای نوريزاد و يکی ديگر از همراهان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند) ، هيچ رسميت و مشروعيتی ندارد. اين افراد ، که از جمهوری اسلامی حمايت و دفاع می کنند ، به يقين شستشوی مغزی شده اند و به ازای هر کلمه ای که باز می گويند ، جيره می گيرند. اگر واقعا به گفته خود ايمان دارند ، اسلحه ها را به زمين بگذارند و حقوقی دريافت نکنند و سپس در فضايی سالم و آزاد دليل و برهان بياورند !
مدافعين حقوق بشر ومردم آزاديخواه ايران ، نه از کسی حقوق می گيرند و نه کسی آنها را شستشوی مغزی داده است. به گفتمان خود ايمان دارند ، چرا که از جان و مال خود گذشته اند. اين موارد را علی خامنه ای و ديگر همدستانش بايد بفهمند و بدانند که نمايشهايشان و ادعاهايشان در مورد حقانيتشان مورد قبول هيچ انسان آگاه و سالمی نيست.
پس از چند ساعت جر و بحث و توهين ، و احتمالا بعد از پخش خبر دستگيری در شبکه جهانی اينترنت و آگاهی از هويت دستگيرشدگان ، رژيم چند نفر از سرکرده گان سازمان اطلاعات استان کردستان ، منجمله رئيس اين سازمان را به محل نگهداری اين گروه (که حسینیه ای بوده است) فرستاد.
از قرار بازداشت کنندگان از سازمان ناجا بوده اند. رئيس سازمان اطلاعات استان کردستان مودبانه تر برخورد می نمايد و بعد از چند ساعت مذاکره و دريافت دستور تلفنی از مراجع بالاتر ، راضی به رها کردن گروه آقای نوريزاد و خانم مرادخانی ميشود.
اين همه ، تنها برای نشان دادن قدرت سرکوب بوده است. غافل از اينکه نحوه اين برخورد عميقاً نشان از ضعف شديد حاکميت علی خامنه ای را دارد. مردم ايران بايد بدون واهمه برخورد لازم را با رژيم انجام بدهند و اعتراضات و اعتصابات سراسری بايد مستمر و محکم تا پيروزی ادامه پيدا کنند.
حمايت از گروههای مدافع حقوق بشر و منجمله « کمپين حمايـت از زندانيان » ، که همواره در کنار خانواده های تحت ظلم و ستم جمهوری اسلامی بوده است ، بر همه هم ميهنان لازم و ضروری است.
هشتم خرداد ماه 1397
دکتر محمود مرادخانی