شصت ثانیه علیه اعدام: محمود مرادخانی

شصت ثانیه علیه اعدام: محمود مرادخانی

محمود مرادخانی، پزشک، هم به کارزار «۶۰ ثانیه علیه اعدام» پیوست
لینک برای دیدن کلیپ در سایت سازمان حقوق بشر ایران:    https://goo.gl/9siQfo
لینک برای دیدن کلیپ در یوتویوب:      https://youtu.be/u_Jz_tnBxws