کمیته رسانه ای و تبلیغات

 ماموریت : اداره سایت رسمی و صفحه های فیس بوکی انجمن ، تنظیم و تدوین کلیپ های خبری و تبلیغاتی ، اخبار برنامه تلویزیونی فریاد نسل فردا ، اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی همچون بالاترین و آزادگان

مسئول :اﺻﻼﻥ ﺣﺴﻨﻠﻮ